Ansvarsfraskrivelse

Generel information

Indholdet på denne hjemmeside leveres af People2play og er kun til generel information. Selvom vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til hjemmesiden eller oplysningerne, produkterne, tjenesterne eller relateret grafik på hjemmesiden til ethvert formål. Enhver tillid, du sætter til sådanne oplysninger, er derfor strengt på egen risiko.

Professionel rådgivning

Intet på denne hjemmeside udgør eller skal udgøre rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med juridiske, finansielle eller medicinske spørgsmål, bør du konsultere en passende professionel.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde vil People2play være ansvarlig for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgetab eller skade, eller tab eller skade overhovedet som følge af tab af data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.

Eksterne links

Gennem denne hjemmeside kan du linke til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af People2play. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse sider. Inddragelsen af nogen links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkendelse af de synspunkter, der udtrykkes inden i dem.

Tekniske problemer

Vi gør alt for at holde hjemmesiden oppe og køre problemfrit. Dog påtager People2play intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at hjemmesiden midlertidigt er utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til denne ansvarsfraskrivelse, kan du kontakte os på: People2play Birkegade 9A, 2200 København N Email: info@pitjau.dk